Privacyverklaring en cookiebeleid

Ik respecteer de privacy van de bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om mijn diensten te kunnen realiseren. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Gunesh kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gunesh, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gunesh verstrekt. Gunesh kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Eventueel een foto en/of videostukje van u met uw mondelinge toestemming voor het plaatsen op mijn website met als doel dat vrouwen die interesse hebben in buikdansles of mantradansles kunnen zien hoe we met elkaar dansen in de lessen en/of hoe een dans eruitziet tijdens een optreden. Mocht u na uw mondelinge toezegging toch besluiten niet meer op mijn website te willen staan met een foto en/of videostukje, neem dan contact met mij op via mijn e-mailadres of telefoonnummer, dan verwijder ik de foto en/of het videostukje waar u op staat.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van mijn diensten met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoe lang Gunesh uw gegevens bewaard
Gunesh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Gunesh verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gunesh.nl.
Gunesh zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Inzage en recht op aanpassing/verwijdering
Het is voor mij niet mogelijk om de door WordPress.com, Google, Google+1 verzamelde informatie te wijzigen of verwijderen.
Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens wordt hiermede de werking van de website geoptimaliseerd. Deze gegevens worden zo veel mogelijk te geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

E-mailadres
Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface binnen mijn website. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien ik via e-mail in contact moet/wil komen met de reageerder. De verzamelde e-mailadressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Indien een e-mailadres of link, of de inhoud van de reactie naar het oordeel van de beheerder SPAM bevat, dan zal deze verwijderd worden.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden met name gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Met enige regelmaat verstuur ik per e-mail een nieuwsbrief met betrekking tot mijn activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst met mail adressen van mensen die mijn nieuwsbrief willen ontvangen. Vanaf 28 mei 2018 kunt u mijn nieuwsbrief enkel nog ontvangen indien u zich hiervoor inschrijft, via de link: ‘schrijf je hier in voor de nieuwsbrief’ op mijn website. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Voor zover nu duidelijk is in het wetsvoorstel dat op 20 mei 2013 openbaar gemaakt is, vallen alle cookies die door mij gebruikt worden onder de uitzonderingen in de cookiebepaling waarvoor geen toestemming vereist is.

Helaas is het zo dat het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van video’s van TED of YouTube ertoe kan leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Hier heb ik geen controle over. Bezoekers kunnen gebruik maken van tools als Ghostery om dit te blokkeren.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookierecht.nl

Consumentenbond: Wat zijn cookies?

Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?

Consumentenbond: Cookies verwijderen

Consumentenbond: Cookies uitschakelen

Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Beveiligen
Gunesh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gunesh maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gunesh verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gunesh op via haar tel nr: 0618360485. www.buikdanslesamersfoort.nl is een website van G u n e s h. Gunesh is als volgt te bereiken:

Postadres: Ariaweg 115, 3816 HJ Amersfoort
Vestigingsadres: Ariaweg 115, 3816 HJ Amersfoort
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32137914
Telefoon: 0618360485
E-mailadres: info@gunesh.nl